กิจกรรม : โครงการฝึกอบรมชุดปฏิบัติการจิตอาสาภัยพิบัติ
รายละเอียด :
    

 ในวันที่ 30 มิถุนายน - 2 กรกฎาคม 2563 จิตอาสาภัยพิบัติประจำองค์การบริหารส่วนตำบลปิยามุมัง จำนวน 50 คน ได้เข้ารับการอบรมหลักสูตรชุดปฏิบัติการจิตอาสาภัยพิบัติประจำองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ในรุ่นที่ 9 ณ หอประชุมอำเภอยะหริ่ง และสนามกีฬาเฉลิมพระเกียรติ 6 รอบพระชนมพรรษา เทศบาลตำบลยะหริ่ง กิจกรรมทั้ง 3 วัน มีทั้งภาคบรรยาย และภาคปฏิบัติ ซึ่งได้รับความอนุเคราะห์ จากคณะวิทยากรได้แก่ วิทยากรจิตอาสาพระราชทาน 904, ป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย จังหวัดปัตตานี, อุตุนิยมวิทยา จังหวัดปัตตานี, สาธารณสุข จังหวัดปัตตานี, พัฒนาวังคมและความมั่นคงของมนุษย์ จังหวัดปัตตานี, ตำรวจภูธรจังหวัดปัตตานี และคณะวิทยากรครูฝึก 

 
ประกาศเมื่อวันที่ 03 กรกฏาคม 2563    อ่าน 140 คน   
 
กำลังแสดงหน้า :
 
ร่วมแสดงความคิดเห็น
ความคิดเห็น :
**
โดย :
**
E-mail :
รหัสส่งข้อมูล :
CAPTCHA  
**