ศูนย์ข้อมูลข่าวสารของทางราชการ อบต.ปิยามุมัง พระราชบัญญัติ ข้อมูลข่าวสารของราชการ พ.ศ.2540
   
 
   พระราชบัญญัติ ข้อมูลข่าวสารของราชการ พ.ศ.2540 --------------------------------------------- ภูมิพลอดุลยเดช ป.ร. ให้ไว้ ณ วันที่ ๒ กันยายน พ.ศ.๒๕๔๐ เป็นปีที่ ๕๒ ในรัชกาลปัจจุบัน
 
 
     
  ดาวน์โหลดเอกสารเพิ่มเติมได้ที่นี่
 
     
 
ประกาศเมื่อ 25 ต.ค. 2562