ข่าวประชาสัมพันธ์ ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลปิยามุมัง เรื่อง แบบบัญชีรายการที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง (ภ.ด.ส.3) ประจำปี 2564
   
 
   

 ภาษีที่ดิน

 
 
     
   
     
 
ประกาศเมื่อ 30 ธ.ค. 2563