ข่าวประชาสัมพันธ์ ประชาสัมพันธ์ให้ผู้รับบริการและประชาชนร่วมแสดงความคิดเห็นผ่านช่องทางออนไลน์
   
 
   

องค์การบริหารส่วนตำบลปิยามุมัง ขอประชาสัมพันธ์ให้ผู้รับบริการและประชาชนร่วมแสดงความคิดเห็นผ่านช่องทางออนไลน์ (Google Form) ทางเว็บไซต์ของสำนักงาน ก.ถ. (http:local.moi.go.th) ตามคิวอาร์โค๊ดที่แนบ

 
 
     
  ดาวน์โหลดเอกสารเพิ่มเติมได้ที่นี่
 
     
 
ประกาศเมื่อ 19 มี.ค. 2564